توضیحات

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشمی

محصولات بیوشیمی

اوره – Urea

اوره - Urea
  • حجم (میلی لیتر): 250 و 625 ml

  • محتوای بسته (میلی لیتر): R1:2*100/R2:1*50 و R1:4*125/R2:1*125

  • متدولوژی: UV

  • محدوده اندازه گیری: 10-300 mg/dl

اوره متابولیت اصلی حاصل از کاتابولیسم پروتئین‌هاست. بیوسنتزاوره از ترکیبات نیتروژن‌دار توسط آنزیم‌های کبدی انجام می‌گیرد. بیش از 90 درصد اوره از طریق کلیه‌ها و بقیه از طریق روده و پوست دفع می‌شود. غلظت اوره خون می‌تواند به دلایل متعدد Prerenal (افزایش تجزیه پروتئین، خونریزی دستگاه گوارش، شوک برخی بیمار‌های مزمن کبدی) و renal/postrenal (بیماریهای مزمن و حاد کلیوی، انسدادی که مانع از جریان ادرار شود) افزایش یابد. همچنین میزان اوره خون به علت بالا بودن پروتئین در رژیم غذایی، از دست دادن آب بدن، تحلیل عضلانی ناشی از سوء تغذیه افزایش می‌یابد. با اندازه‌گیری توام میزان اوره و کراتینین خون آسیبهای Prerenal (کراتینین طبیعی) و Renal/Postrenal (افزایش کراتینین) از یکدیگر متمایز می‌شوند.

دریافت بروشور