استاندارد اوره – Urea Std2019-04-20T14:13:12+04:30

توضیحات پروژه

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشمی

محصولات بیوشیمی

استاندارد اوره – Urea Std

استاندارد اوره - Urea Std
  • حجم (میلی لیتر): 5 ml

  • محتوای بسته (میلی لیتر):  1*5 (50 mg/dl)

دریافت بروشور