توتال پروتئین – Total Protein plus2019-04-17T13:10:27+04:30

توضیحات پروژه

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشمی

محصولات بیوشیمی

توتال پروتئین – Total Protein plus

توتال پروتئین - Total Protein plus
  • حجم (میلی لیتر): 250 ml

  • محتوای بسته (میلی لیتر): R:2*125

  • متدولوژی: Biuret

  • محدوده اندازه گیری: 0.2-14 g/dl

آلبومین 50-60 درصد کل پروتئینهای پلاسمای انسانی را تشکیل می‌دهد و بقیه عمدتاً شامل گلوبولینها هستند. به استثنا ایمنوگلوبولینها بیشتر پروتوینهای پلاسما توسط کبد ساخته می‌شوند. افزایش حجم پلاسما ( در سندرم احتباس نمک، مسمومیت با آب) و کاهش آن می‌تواند به ترتیب سبب بروز هیپو پروتنینمی و هیپرپروتنینمی شود. وقتی حجم پلاسما طبیعی باشد میزان غیر طبیعی پروتئین تنها ناشی از اختلالاتی است که غلظت آلبومین و ایمینوگلوبولینها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین سوء جذب، سوء هاضمه،کمبود پروتئین در رژیم غذایی و بیماریهای کبدی و کلیوی منجر به کاهش پروتئین در خون می‌شود. بروز ادم ممکن است با رسیدن غلظت توتال پروتئین به کمتر از 40 G/L دیده شود. احتمال افزایش پروتئین در خون نیز موارد مانند هایپرگلوبولینمی ( مالتیپل میلوما و عفونت) وجود دارد.

دریافت بروشور