توضیحات

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشمی

محصولات بیوشیمی

استاندارد فسفر – Phosphoruse Std

استاندارد فسفر - Phosphoruse Std
  • حجم (میلی لیتر): 5

  • محتوای بسته (میلی لیتر):  1*5 (5.0 mg/dl)

دریافت بروشور