میکرو آلبومین – Micro Albumin2019-04-17T12:16:04+04:30

توضیحات پروژه

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشمی

محصولات بیوشیمی

میکرو آلبومین – Micro Albumin

میکرو آلبومین - Micro Albumin
  • حجم (میلی لیتر): 55 ml

  • محتوای بسته (میلی لیتر): R1: 2×25 mL, R2: 1×5 mL

  • متدولوژی: Immuno-Turbidimetry

  • محدوده اندازه گیری: 0.3-40 mg/dL

دفع ادراری آلبومین معمولاً یکی از شاخصه‌های مهم آسیب کلیوی می‌باشد. از آنجایی که در بیماری‌های کلیوی دفع آلبومین معمولاً بیش از 300mg در روز می‌باشد. سرعت دفع 30-300mg در روز ( میکرو آلبومینوری) به عنوان یک شاخص برای تشخیص بیماری‌های کلیوی در مراحل اولیه می‌باشد. چک کردن آلبومین ادرار برای بیماران دیابتی که ریسک بالایی در بیماری‌های کلیوی با آسیب‌های کلیوی غیر قابل بازگشت دارند، توصیه می‌گردد. آلبومین ادرار در فعالیت‌های فیزیکی و یا عفونت‌های ادراری نیز افزایش می‌یابد.

دریافت بروشور