کالیبراتورهای میکرو آلبومین – Micro Albumin CALIBRATOR SET2019-04-20T11:17:08+04:30

توضیحات پروژه

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشمی

محصولات بیوشیمی

کالیبراتورهای میکرو آلبومین – Micro Albumin CALIBRATOR SET

کالیبراتورهای میکرو آلبومین - Micro Albumin CALIBRATOR SET
  • حجم (میلی لیتر): 5

  • محتوای بسته (میلی لیتر): 5*1

دریافت کاتالوگ