میکرو آلبومین H کالیبراتور – Micro Albumin CALIBRATOR H2019-04-20T11:03:20+04:30

توضیحات پروژه

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشمی

محصولات بیوشیمی

میکرو آلبومین H کالیبراتور – Micro Albumin CALIBRATOR H

میکرو آلبومین H کالیبراتور - Micro Albumin CALIBRATOR H
  • حجم (میلی لیتر): 1 ml

  • محتوای بسته (میلی لیتر): 1*5

دریافت بروشور