لاکتات – Lactat2019-04-17T11:19:05+04:30

توضیحات پروژه

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشمی

محصولات بیوشیمی

لاکتات – Lactat

لاکتات - Lactat
  • حجم (میلی لیتر): 103 ml

  • محتوای بسته (میلی لیتر): R1:1×103 mL, R2:10 Vials

  • متدولوژی: Enzymatic-Colorimetric

  • محدوده اندازه گیری: 3-120 mg/dL

اسید لاکتیک یک حد واسط در متابولیسم کربوهیدرات می‌باشد که غالباً از عضله اسکلتی حاصل می‌گردد. غلظت لاکتات خون به سرعت تولید در بافت و سرعت متابولیسم در کبد بستگی دارد. اسیدوز لاکتیک در دو حالت رخ می‌دهد.

– تیپ A (هیپوکسیل): در اثر کاهش اکسداسیون در بافت ها رخ می‌دهد مانند شوک Hypovplemia و نقض ریوی.

– تیپ B (متابولیک): در اثر بیماری (دیابت ملتیوس، بیماری‌های کبدی، Neoplasia و …)، مسمومیت با دارو و یا سموم (اتانول، متانول، سالیسیات‌ها و …) یا اختلالات متابولیسمی ارثی.

دریافت بروشور