استاندارد لاکتات – Lactat Std2019-04-20T10:36:22+04:30

توضیحات پروژه

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشمی

محصولات بیوشیمی

استاندارد لاکتات – Lactat Std

استاندارد لاکتات - Lactat Std
  • حجم (میلی لیتر): 5

  • محتوای بسته (میلی لیتر): 5*1 (40 mg/dl)

دریافت کاتالوگ