هموگلوبین ای وان سی – Hb A1C2019-04-17T10:49:12+04:30

توضیحات پروژه

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشمی

محصولات بیوشیمی

هموگلوبین HB A1C- A1C

هموگلوبین ای وان سی - Hb A1C
  • حجم (میلی لیتر): 132

  • محتوای بسته (میلی لیتر): R1:1*24/R2:1*8/R3:4*25

  • متدولوژی: Immuno-Turbidimetry

  • محدوده اندازه گیری: براساس پروتکل CLSI EP6A معرف ها از 2/5 تا 16 درصد (4 تا 151 mmol/mol) خطی می باشد.

HBA1c حالت اصلی شکل هموگلوبین گلیکوزیله در خون می‌باشد. سنتز آن ضرورتاً برگشت ناپذیر بوده و غلظت آن عمدتاً وابسته به غلظت گلوکزی است که اریتروسیت‌ها در معرض آن هستند و به نبمه عمر اریتروسیت‌ها نیز بستگی دارد. درنتیجه میزان HbA1c نشان دهنده غلظت میانگین قند خون در طول 6 تا 8 هفته آزمایش می‌باشد. برخلاف میزان گلوکز، میزان HbA1c مستقل از تغییراتی ناشی از رژیم غذایی و ورزش می‌باشد. انجام منظم تست به منظور پایش قند در بیماران دیابتی توصیه می‌شود.

دریافت کاتالوگ