توضیحات

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشمی

محصولات بیوشیمی

کنترل هموگلوبین A1C پایین – HB A1C Control Low

کنترل هموگلوبین A1C پایین - HB A1C Control Low
  • حجم (میلی لیتر):0.5 ml

  • محتوای بسته (میلی لیتر): 1*0.5

دریافت بروشور