توضیحات

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشمی

محصولات بیوشیمی

کنترل هموگلوبین A1C بالا – HB A1C Control High

کنترل هموگلوبین A1C بالا - HB A1C Control High
  • حجم (میلی لیتر): 0.5 ml

  • محتوای بسته (میلی لیتر):  1*0.5

دریافت بروشور