توضیحات

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشمی

محصولات بیوشیمی

هموگلوبین a1C  کالیبراتور – Hb A1C CALIBRATOR SET

هموگلوبین a1C مجموعه کالیبراتور - Hb A1C CALIBRATOR SET
  • حجم (میلی لیتر): 2 ml

  • محتوای بسته (میلی لیتر): 4*0.5

دریافت بروشور