توضیحات

سفید کننده

سایر شوینده‌ها

سفید کننده

سایر شوینده‌ها

درخشش و پاکیزگی را با من به ارمغان بیاورید

سفید‌ کننده‌ من بعنوان نوعی گندزدا بر روی باکتری‌ها و ویروس‌های موجود بر روی لباس‌ و ظروف عمل می‌کنند. و نه تنها برای سفید کردن و درخشندگی لباس آنها کمک می‌کنند بلکه  بوی بد ماشین لباسشویی را نیز از بین می برد.