توضیحات

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشمی

محصولات بیوشیمی

کراتینین – Creatinine

کراتینین - Creatinine
  • حجم (میلی لیتر): 250

  • محتوای بسته (میلی لیتر): R1:1*125/R2:1*125

  • متدولوژی: Jaffe

  • محدوده اندازه گیری: 0.3-15 mg/dl

كراتينين در يک واکنش خود به خودی از متابوليسم كراتين حاصل می شود و با دفع از طريق ادرار می تواند شاخص بسيارخوبي براي عملكرد كليه ها باشد. ميزان كراتينين سرم ثابت است .  بالارفتن ميزان کراتینین سرم همراه با افزايش اوره سرم نشانگر کاهش فیلتراسیون کلیوی می باشد. میزان اوره سرم تحت تاثیر عواملی نظیر رژیم غذایی، از دست رفتن آب بدن و متابوليسم پروتئين ها قرار مي گيرد، در صورتيكه اين عوامل بر ميزان كراتينين سرم تاثيري ندارد. به همين دليل ارزش تشخيصی اندازه گيری كراتينين نسبت به اوره بيشتر است. كليرانس كراتينين شاخص خوبي براي فيلتراسيون گلومرولهاي كليوی مي باشد. در پيوند كليه،  هرگونه افزايش كراتينين  سرم هر چند ناچيز، مي تواند نشانه رد پيوند باشد. نكروز عضلات نيز باعث افزايش كراتينين در سرم و ادرار مي شود.

دریافت بروشور