استاندارد کراتینین – Creatinin Std2019-04-20T11:31:07+04:30

توضیحات پروژه

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشمی

محصولات بیوشیمی

استاندارد کراتینین – Creatinin Std

استاندارد کراتینین - Creatinin Std
  • حجم (میلی لیتر): 5 ml

  • محتوای بسته (میلی لیتر):1*5 (2.0 mg/dl)

دریافت بروشور