استاندارد کلاراید – Cloride Std2019-04-20T11:31:20+04:30

توضیحات پروژه

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشمی

محصولات بیوشیمی

استاندارد کلاراید – Cloride Std

استاندارد کلاراید - Cloride Std
  • حجم (میلی لیتر): 5 ml

  • محتوای بسته (میلی لیتر): 1*5 (100 mmol/L)