کراتین کیناز – CKMB2019-04-17T09:40:38+04:30

توضیحات پروژه

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشمی

محصولات بیوشیمی

کراتین کیناز – CKMB

کراتین کیناز - CKMB
  • حجم (میلی لیتر):  125

  • محتوای بسته (میلی لیتر): R1:1*40/R2:1*10

  • متدولوژی: IFCC

  • میزان کنش: 10-600 U/L

کراتین کیناز به شکل ایزوآنزیم‌های MB فقط در عضله قلبی، MM در عضلات مخطط و عضله قلب،  BB به طور خاص در سلول‌های مغزی وجود دارد.

اندازه‌گیری CK سرم برای تشخیص و پیگیری آسیب‌های عضله قلبی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در آنفارکتوس میوکارد میزان CK توتال و CK-MB به سرعت افزایش یافته و 24-10 ساعت پس از وقوع آنفارکتوس به بالاترین حد خود می‌رسد. سطح سرمی آنزیم پس از 3-4 روز به میزان طبیعی بر‌میگردد. مقادیر بیش از حد طبیعی پس از آسیب‌های عضلانی نیز دیده ‌می‌شود.

دریافت بروشور