آمیلاز – Amylase2019-04-16T16:38:22+04:30

توضیحات پروژه

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشیمی

آمیلاز – Amylase

آمیلاز - Amylase
  • حجم (میلی لیتر):  100

  • محتوای بسته (میلی لیتر): R1:2*50

  • متدولوژی: Enzymatic

  • محدوده اندازه گیری: up to 900 U/L

آلفا آمیلاز آنزیمی است که از غدد بزاقی و پانکراس ترشح ‌می‌شود و با هیدرولیز پیوندهای 4 و 1 آلفا گلوکوزیدار به هضم نشاسته کمک می‌کند. اندازه‌گیری آمیلاز در سرم عمدتاً در تشخیص بیماری‌خای پانکراس ( پانکراتیت حاد و مزمن و کارسینوما) بکار می‌رود. در دوره یک پانکراتیت حاد، افزایش گذرایی در مقدار سرمی آمیلاز مشاهده می‌شود، 12 ساعت پس از شروع مقدار آن به حداکثر می‌رسد و ظرف 3 تا 4 روز به میزان طبیعی بر‌می‌گردد. افزایش آمیلاز همچنین در سایر آسیب‌های داخلی شکمی، سرطان تخمدان یا ریه، زخم غدد بزاقی، الکیسم حاد، نارسایی کلیوی یا حضور ماکروآمیاز در خون (کمپلکس آمیلاز igG که توسط گلومرول‌ها فیلتر نشده است) دیده می‌شود.

دریافت بروشور