آلکالن فسفاتاز ALP | DEA2019-04-16T15:44:14+04:30

توضیحات پروژه

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشیمی

آلکالن فسفاتاز ALP | DEA

آلکالن فسفاتاز ALP | DEA
  • حجم (میلی لیتر):  125

  • محتوای بسته (میلی لیتر): : R1:2*50/R2:1*25

  • متدولوژی: DGKC

  • محدوده اندازه گیری: 20-900 U/L

ALP به گروهی از فسفاتازها اطلاق می‌شود که حداکثر فعالیت خود را در Ph قلیایی نشان می‌دهد و انتشار وسیعی در کبد، استئوبلاست، اپیلیوم روده، کلیه و جفت دارد.

ALP در کودکان و نوجوان طی دوره رشد، همچنین در سه ماهه سوم حاملگی بطور فیزیولوژیک افزایش می‌یابد. افزایش قابل توجه ALP در مواردی مانند انسداد خارجی کبد( سنگ کیسه صفرا، تومور و …) بیماریهای استخوان ( بیماری پاژت، سرطان استخوان و …) مشاهده می‌شود. همچنین فعالیت آنزیم ALP در انسداد داخلی کبدی، هپاتیت، سیروز، بیماریهای نرمی استخوان، پرکاری غده پاراتیروئید و طی دوره التیام شکستگی استخوان افزایش متوسطی می‌یابد.

دریافت کاتالوگ 125 میلی لیتر