آلبومین – Albumin2019-04-16T14:03:04+04:30

توضیحات پروژه

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشمی

محصولات بیوشیمی

آلبومین – Albumin

آلبومین – Albumin
  • حجم (میلی لیتر):  250

  • محتوای بسته (میلی لیتر):  R1:2*125

  • متدولوژی: Bromocresol Green

  • محدوده اندازه گیری: 1.5-6 g/dL

آلبومین عمدتاً توسط کبد ساخته می‌شود و 50 الی 60 درصد از کل پروتئینهای سرم را تشکیل می‌دهد. آلبومین به علت اندازه کوچک و فراوانی آن در پلاسما مهمترین جزء بیشتر مایعات خارج عروقی بدن مانند CSF، مایع میان بافتی، ادرار و مایع آمنیوتیک است. نقس اصلی آلبومین در حفظ تعادل فشار اسمزی در فضاهای داخل و خارج عروقی است. آلبومین با اتصال به تعداد زیادی از ترکیبات (یونها، اسیدهای چرب آزاد، بیلی روبین و داروها) در انتقال آنها نقش دارد. آلبومین ذخیره در گردش اسدهای آمینه محسوب می‌شود. افزایش مقادیر آلیومین تنها در دهیدراتاسیون حاد که به خصوص در نوزادان داری اهمیت است و کاهش آن در وضعیت مختلف پاتولوژیک در بسیاری از بیماریها دیده می‌شود مانند:

1) التهاب حاد و مزمن

2) کاهش ساخت آلبومین در عفونت‌های کبدی، سوء تغذیه و آنالبومینمیا

3) افزایش دفع آلبومین در سندرم نفروتیک، دفع از سیستم گوارشی، سوختگیهای وسیع و شدید، زخم بستر

4) افزایش کاتابولیسم در تب و هیپروتیروئیدیسم…

 برای مشاهده مشخصات کامل کاتالوگ این محصول را دریافت کنید.

دریافت بروشور